Galerie

Kampaň proti rasismu

(Úřad vlády ČR, 2006)