Galerie

Kampaň proti domácímu násilí

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003)