Autorská práva a oprávnění k užití


Informace o autorských právech k divadelním inscenacím her Járy Cimrmana.

Úvodem si vysvětlíme rozdíl mezi divadelní hrou a divadelní inscenací. Je to snadné. Divadelní hra je dílo literárně dramatické, objektivně se vyskytuje zpravidla na papíře nebo formou digitálního zápisu textu. Inscenace je dílo divadelní. Vyskytuje se pouze na jevišti a oproti dílu literárnímu obsahuje také audio vizuální vjemy (obrazy, projevy herců, zvuky, hudba atd.)

Jak ZÍSKAT LICENCI, POKUD CHCI UŽÍT DIVADELNÍ INSCENACI LADISLAVA SMOLJAKA?

Nejprve si rozmyslete, zda vám vyhovují podmínky stanovené jeho potomky. Bohužel mezi sourozenci není v této věci shoda, proto je potřeba držet se převažující judikatury, eventuálně smluvní volnosti. Pokud máte zájem uzavřít smlouvy se všemi dědici, obraťte se nejprve na nás a sepište co, kdy a kde chcete pořádat. To odešlete na adresu: winklerova@creativebazaar.cz a nejpozději do 10 pracovních dnů obdržíte odpověď.

 

Co dělat v případě, že sourozenci Filipa Smoljaka odmítnou licenci udělit?

Vzhledem k tomu, že tři ze čtyř potomků L. Smoljaka odmítají respektovat převažující judikaturu soudů a setrvávají na svém stanovisku, že licenci za ně musí udělovat agentura Aura-Pont s.r.o. za podmínek, které odporují přání Ladislava Smoljaka, není to snadné. Zákon však na takovou situaci pamatuje. V krajním případě se může jeden či více dědiců obrátit na soud s návrhem na nahrazení projevu vůle ostatních spolunositelů autorských práv. Licence tak může být "vynucena" soudním rozhodnutím. Tento postup ale neumožňuje realizovat představení v rozumném čase a hrozí, že v horizontu jednotek let nebude možné s autorskými právy konsensuálně nakládat. 

 

Je možné žádat každého nositele autorských práv k dílu zvlášť?

Možné to je, ale s ohledem na zkušenosti z minulých let je to velmi rizikové řešení. Některé agentury se totiž vydávají za všechny nebo některé nositele práv, vystupují jako správce práv zesnulého autora, či jako licencionář (tj. jako osoba, která má platnou výhradní licenci a uděluje tzv. podlicenci dalším osobám). To je však podvodné jednání a licence takto udělená by nebyla platná. Bohužel se vyskytují i případy, kdy se agentura vydává za poskytovatele licence, vybere odměnu za autory a tu si ponechá k vlastnímu obohacení. V jiných velmi častých případech jsou vybírány autorské poplatky včetně DPH, přestože nositel práv plátcem DPH vůbec není. I v těchto případech by se mohlo jednat o podvod.

 

Máte-li zájem pořádat divadelní představení některé z 15 her Járy Cimrmana, obraťte se na Ing. Šarlotu Winklerovou (viz kontakty), která vám určitě poradí, jak se vyhnout omylu či nesnázím provázejícím narovnání právně vadného užití díla.

 

Nezávislý expert z akademického prostředí sestavil možný návrh licenční smlouvy za dědice po Ladislavu Smoljakovi v souladu s jeho přáním a moderním pojetím autorského práva na divadle, který si můžete přečíst zde.

 

Pokud budete chtít využít tento vzor, můžete jej použít jako návrh pro nositele autorských práv, kteří jej posoudí a buďto společně schválí nebo nikoliv. K souhlasnému poskytnutí práv je totiž potřeba 100 % hlasů všech čtyř dědiců po L. Smoljakovi.