Komerční sektor

Specifická nabídka pro komerční sektor se opírá o mnohaleté zkušenosti týmu Creative Bazaar, jehož členové a členky se podíleli na desítkách komunikačních kampaní. Zároveň využívá nové marketingové metody, nástroje a poznatky ze spolupráce s vládním i nevládním neziskovým sektorem.


Reference

Produktové kampaně časopisů Sanoma (Sanoma Magazines Praha, 2002 -2005)
Informační kampaň ke vstupu do EU - Právní Audit EU (Fiala, Profous, Maisner & spol., 2004)
Spolu proti rasismu (ČMFS, 2004 - 2007)
Outsourcing campaign (LogicaCMG, 2006 - 2007)
Klinická výživa (Nutricia, 2005 - 2008)