Vládní sektor

V tomto sektoru jsou kromě vládních institucí nejčastějšími zadavateli místní a krajská správa, organizace státem zřizované nebo spoluvlastněné, fondy Evropské unie a mezinárodní instituce.

Spolupráce vyžaduje kvalitní personální, technické a organizační zázemí. U většiny projektů jsou však také nesmírně důležité předchozí zkušenosti, schopnost splňovat přísné podmínky výběrových řízení nebo inovativnost.

Creative Bazaar dlouhodobě realizuje projekty vlády ČR, Evropského sociálního fondu a dalších institucí. V některých projektech dokázal propojit neziskový, vládní i komerční sektor pro veřejně prospěšné cíle.
Reference

Kampaň proti domácímu násilí (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003)
Vládní kampaň proti rasismu (Úřad vlády, 2004)
EXPO dětem (Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2005)
Vládní kampaň proti rasismu (Úřad vlády, 2005)
Vládní kampaň pro rovné příležitosti žen a mužů (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006)
Nábor menšin k Policii ČR (MV, 2006)
Vládní kampaň proti rasismu (Úřad vlády, 2006)
Mediální propagace produktů EQUAL (Ministerstvo práce a sociálních věcí, ESF EU, 2008)
Obec přátelská rodině ((Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008-2009)