Neziskový sektor

Creative Bazaar má dlouholeté zkušenosti zejména v oblasti lidských práv, zdravotní a sociální prevence. Poskytuje neziskovému sektoru metodickou pomoc při tvorbě projektů a zajišťuje realizaci komunikačních a mainstreamingových aktivit.

Creative Bazaar realizuje vlastní neziskové projekty, spolupracuje při vzdělávání osob se zdravotním postižením nebo při koučování mladých uchazečů o práci ohrožených sociálně nežádoucími jevy. Lidé v obtížných životních situacích tak místo pasivního přijímání pomoci nacházejí pracovní uplatnění, při němž často sami pomáhají druhým.


Reference

Kampaň pro prevenci nádorových onemocnění (Sdružení Trend/Aventis,Previa, 2001)
Světluška
(Nadační fond Českého rozhlasu, 2002 - 2005)
Kampaň proti vykořisťování žen v prostituci (La Strada, 2005)
Prolomit vlny (Iniciativa Společenství EQUAL/ESF, 2005 - 2008)
Dárky naruby (Muži a ženy, 2010)
To dám! (Nadace Via, 2016)


 OPLZZ