Reference

Projekty pro neziskový sektor

Kampaň pro prevenci nádorových onemocnění (Sdružení Trend/Aventis/Previa, 2001)
Světluška (Nadační fond Českého rozhlasu, 2002 - 2005)
Kampaň proti vykořisťování žen v prostituci (La Strada, 2005)
Prolomit vlny (Iniciativa Společenství EQUAL/Otevřená společnost, 2005 - 2008)
Dárky naruby (Muži a ženy, 2010)
To dám! (Nadace Via, 2016)
Cimrman žije! (Nadace Via, 2017)


Projekty pro vládní sektor

Kampaň proti domácímu násilí (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003)
Vládní kampaň proti rasismu (Úřad vlády, 2004)
EXPO dětem (Kancelář generálního komisaře, 2005)
Vládní kampaň proti rasismu (Úřad vlády, 2005)
Vládní kampaň pro rovné příležitosti žen a mužů (Úřad vlády, 2006)
Vládní kampaň proti rasismu (Úřad vlády, 2006)
Twinning Light Project (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006)
Obec přátelská rodině (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008-2009)
Mediální propagace produktů EQUAL (Ministerstvo práce a sociálních věcí, ESF EU, 2008)


Projekty pro komerční sektor

Produktové kampaně Sanoma (Sanoma Magazines Praha, 2002 -2005)
Informační kampaň ke vstupu do EU (Fiala, Profous, Maisner & spol., 2004)
Outsourcing campaign (LogicaCMG, 2006 - 2007)
Klinická výživa (Nutricia, 2005 - 2007)