O nás

Komunikace pomáhá pomáhatKomunikační agentura Creative Bazaar se od roku 2001 specializuje na marketing neziskového sektoru. Projekty Creative Bazaar se pohybují od standardních komunikačních kampaní přes tvorbu a realizaci sociálních projektů, mainstreaming a inovativní komunikační aktivity. Klienty Creative Bazaar jsou obchodní společnosti, nevládní neziskové organizace, státní a státem zřizované subjekty.

Sociální marketing

Mezi státy, společnostmi a lidmi dochází vedle pohybu zboží, služeb a kapitálu také k výměně informací, myšlenek nebo například hmotné i nehmotné pomoci. Obor, který se tímto trhem všestranně zabývá, se zjednodušeně nazývá sociální marketing. Kromě sociálních témat ovšem řeší také celou oblast zdravotní, environmentální, oblast lidských práv a mnoho dalších.

Divadlo

V rámci firemní filantropie podporujeme desítky amatérských a poloprofesionálních divadel, která hrají klasická díla malých scén (V+W, Š+G, DJC). Podpora je ve třech rovinách. Finanční - na úhradu autorských poplatků. Propagační - P.R. Produkční - na některých místech spolupracujeme při zajišťování pronájmu a provozu. Zastupujeme také některá autorská práva dědiců slavných autorů.

Sociální inovace

Creative Bazaar, s.r.o., jako jeden z prvních v ČR začal v roce 2010 realizovat sociální inovace na celostátní úrovni. Sociální inovace jsou projekty řešící určitý sociální problém zcela novým způsobem, než bylo doposud zvykem. Příkladem je projekt Zrcadlová pomoc, ve kterém osoby se zdravotním postižením opuští role klientů a stávají se pomocníky seniorů či dalších lidí se zdravotním postižením. Sociální inovace To dám je projekt, ve kterém se snažíme zaujmout mladé lidi ohrožené sociálně nežádoucími jevy zábavnými aktivitami v oblasti fundraisingu tak, aby byli motivováni a schopni pomáhat druhým. V projektu Mladí filantropové se kombinuje inovativní přístup a komunitní sociální práce s podporou amatérského divadla v malých městech a obcích.Partnerské organizace DŘÍVE A NYNÍ

Muži a ženy, o.p.s.
Centrum PARAPLE/Svaz paraplegiků
Agentura profesního poradenství pro neslyšící, o.s.
Zavři uši, o.s.
Adrenalin bez bariér, o.s.
Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška
La Strada Česká republika, o.p.s.
Nadace Via
Český rozhlas